Wat is Aikido

Geschreven door Wim de Lange.

Wat is Aikido?

Aikido is in Japan een vrij nieuwe vorm van zelfverdediging en is gebaseerd op een verdedigend karakter. Je moet het ook niet zien als een vechtsport zoals bijvoorbeeld Judo, Karate of Jitsu maar meer als een effectieve vorm om agressie in de kiem te smoren. Zowel bij jezelf als bij je aanvaller. Door een effectieve verdediging kan je laten zien dat je de situatie meester bent om zo nog meer agressie te voorkomen..

Wat betekent Aikido?

Aikido is uiteen te rafelen in Ai, Ki en Do.
Volgens Wikipedia:
Ai is Japans voor "liefde" of "harmonie", Ki heeft meerdere betekenissen, waaronder "energie" en Do tot slot, betekent "weg" als in levensweg of morele methode.
Letterlijk vertaald zou het kunnen zijn “De weg van het samenkomen met KI”, maar je mag er ook “De weg om met jezelf en je omgeving in harmonie te komen” van maken.
Een exacte betekenis is niet te geven, maar dat geldt voor alle Japanse vertalingen.

Wie ontwikkelde Aikido?
Morihei Ueshiba richtte in 1927 in Tokyo zijn eigen dojo op die in 1931 gereed kwam. Morihei Ueshiba, ook wel O’Sensei genoemd, is geboren in 1883 en overleed in 1969 op 86 jarige leeftijd.
Hij leerde eerst Jujutsu en zwaardvechten, maar kwam later in aanraking met Daito-ryu Jutsu. Deze vormen van vechtkunst vind je nu nog terug in het traditionele Aikido.

Voor wie is Aikido bedoeld?

O’Sensei heeft tot aan zijn dood Aikido onderwezen. Dus vanaf jonge leeftijd tot zeer hoge leeftijd is Aikido te beoefenen. ASVD hanteert voorlopig echter een minimum leeftijd van 14 jaar.
Zoals gezegd is Aikido geen aanvalsport. O’Sensei heeft 8 jaar bij Deguchi Onisaburo geleefd om de Omoto-kyo te bestuderen. Onisaburo was een echte pacifist en had als missie vanuit de budo een einde aan al het vechten en agressie in de wereld te maken. In zijn ogen was het O’Sensei’s lot om de wereld van deze missie te overtuigen.

Als je deze missie als uitgangspunt neemt is Aikido;
voor iemand die agressief is, de sport om die agressie te beteugelen

voor iemand die onzeker is, de sport om zekerheid in zichzelf te ontwikkelen
voor iemand die een pacifist is, de sport om zichzelf nog verder te ontplooien
voor iemand die actief bezig wil zijn op een vreedzame manier, de sport om zijn energie te stroomlijnen
voor iemand die op zoek is naar een universele energie, de sport om de diepgang van deze energie te vinden
voor iemand die…..
Kortom, Aikido is de sport waar een ieder, vanaf 14 jaar tot 90 en ouder, de weg naar harmonie met zichzelf en zijn omgeving verder kan ontwikkelen.

ASVD Budo

Bestuur
Ledenadministratie
Contributie
Activiteitencommissie
Zaalbeheer
Redactie
Webwinkel

Aikido informatie

Lestijden
Trainers

 

Contact

secretaris@asvdbudo.nl
Dojo Lijzijde
Sporthal Lijzijde
Lijzijde 21
8251 CW Dronten

ASVD Budo Dronten weergeven op een overzichtskaart