Wat is Judo

Geschreven door Wim de Lange.

Artikelindex

Reorganisatie Kodokan (1909)

Het onderricht in die tijd werd als een soort "zending" beschouwd; leerlingen werden toegelaten voor de nominale kosten of gratis en in sommige gevallen kregen zij zelfs kost en inwoning. De Kodokan maakte geen kosten en de kleding werd gratis geleverd. Toen professor Jigoro Kano nog vrijgezel was waren zijn persoonlijke uitgaven gering, maar de onderhoudskosten van de Kodokan en de Bobunkan, alsmede de voeding van diverse van zijn leerlingen, werden niet gedekt door zijn inkomen. Daarom moest hij vaak vertaalwerk (uit het Engels) aannemen om de tekorten te kunnen opvangen. Toen dat niet langer ging besloot Jigoro Kano tot reorganisatie en in mei 1909 werd bij de Kodokan voor het eerst inschrijfgeld en contributie geheven. De leiding werd verzorgd door een uitgebreide staf. In 1911 werd een afdeling "opleiding judoleraren" opgericht, die nu niet meer als zodanig bestaat.

ASVD Budo

Bestuur
Ledenadministratie
Contributie
Activiteitencommissie
Zaalbeheer
Redactie
Webwinkel

Aikido informatie

Lestijden
Trainers

 

Contact

secretaris@asvdbudo.nl
Dojo Lijzijde
Sporthal Lijzijde
Lijzijde 21
8251 CW Dronten

ASVD Budo Dronten weergeven op een overzichtskaart