Judobanden

Geschreven door Wim de Lange.

Het klasse- en graadsysteem

Het systeem van 'kyu' (klasse) en 'Dan' (graad) vormt in judo één geheel, waarmee de vorderingen in vaardigheid en kennis worden weergegeven. Morele waarden, kennis en technische beheersing dienen het resultaat te zijn van opleiding, navolging van gesteld voorbeeld, technische studie en oefening. Hoewel de primaire functie van de band (obi) het bijeenhouden van de jas is, heeft de kleur van de band eveneens een functie. Met de kleur wordt namelijk de aard van de geoefendheid aangegeven.

In de meeste landen van Europa (en ook in Nederland) en in sommige andere werelddelen worden de volgende kleuren gebruikt:

6e Kyu - witte band wit
Rokukyu
5e Kyu - gele band
Gokyu
4e Kyu - oranje band
Shikyu
3e Kyu - groene band
Sankyu
2e Kyu - blauwe band
Nikyu
1e Kyu - bruine band
Ichikyu
1e Dan
Shodan
2e Dan
Nidan
3e Dan
Sandan
4e Dan
Shidan
5e Dan
Godan
6e Dan
Rokudan
7e Dan
Shichidan
8e Dan
Hachidan
9e Dan
Kudan
10e Dan
Judan
12e dan
Junidan
     

De band moet van zodanige lengte zijn dat deze tweemaal om het middel is geslagen en wordt met een
platte knoop samengebonden.
Met twee streepjes op de band (of op de jas) kan men aangeven dat men de 2e Dan heeft,
met drie streepjes de 3e Dan, met vier de 4e Dan en met vijf de 5e Dan. Men is dit echter niet verplicht.
Zo mag men ook in plaats van de rood-wit geblokte of rode band een zwarte band dragen. Een eenmaal verworven klasse of graad kan men niet meer verliezen.

Om voor een volgende klasse of graad in aanmerking te komen zijn wachttijden en leeftijdsgrenzen vastgesteld.
De leerling (en de leerkracht) dient (dienen) er zich van bewust te zijn dat een wachttijd niet duidt op een periode waarin geen activiteit nodig zou zijn, maar op een tijd die minimaal nodig is voor verdere ontwikkeling.
Deze tijd moet gebruikt worden voor intensieve training en moet de leerling zo in staat stellen zijn vaardigheid en kennis te vergroten.

Verder nog de volgende opmerking: Meestal spreken wij over 'kyu-graad' en 'dan-graad', hoewel letterlijk vertaald het woord 'kyu-graad' fout is ('kyu' betekent immers klasse) en met 'dan-graad' men eigenlijk het woord 'dan' tweemaal gebruikt. De begrippen 'kyu-graad' en 'dan-graad' zijn echter zo ingeburgerd, dat het accepteren van deze benamingen onvermijdelijk is.

Bron: hoofstuk 6 van bondsvademecum van Judo Bond Nederland

ASVD Budo

Bestuur
Ledenadministratie
Contributie
Activiteitencommissie
Zaalbeheer
Redactie
Webwinkel

Aikido informatie

Lestijden
Trainers

 

Contact

secretaris@asvdbudo.nl
Dojo Lijzijde
Sporthal Lijzijde
Lijzijde 21
8251 CW Dronten

ASVD Budo Dronten weergeven op een overzichtskaart